« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

Κάν’ το όπως στην Πορτογαλία

πίσω...

Τετάρτη 01 Απριλίου 2020 08:46


Κάν’ το όπως στην Πορτογαλία

Πώς επιλέγεις ποιος θα ζήσει ή θα πεθάνει; Αυτή την ώρα, που όλοι φοράμε μάσκες για την προστασία μας, φαίνεται πως πολλές «μάσκες» πέφτουν. Μετανάστης στην Ελλάδα σημαίνει μη ισότιμος πολίτης της χώρας. Οι μετανάστες δεν έχουμε δικαίωμα να ζήσουμε όπως ζουν οι Έλληνες πολίτες. Δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα, ούτε στην υγεία και την περίθαλψη, ούτε στην εργασία, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε μέσα στην κοινωνία και τον πολιτισμό, ούτε στην ζωή, ούτε ακόμα και στον θάνατο.

Εν μέσω της επιδημίας του Κορονοϊού, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας έλαβε μέτρα με την εκπρόσωπο του υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων, Κλάουντια Βελόσο, να ανακοινώνει τα εξής: «Οι άνθρωποι δεν μπορεί να στερούνται του βασικού δικαιώματος στην υγεία και την πρόνοια, μόνο και μόνο επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου του αιτήματος ασύλου. Σε αυτές τις ιδιαίτερες καταστάσεις, τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών θα προστατευτούν...». Σε μια δύσκολη στιγμή για την ανθρωπότητα, έστω και προσωρινά, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες των οποίων εκκρεμούν άδειες διαμονής ή αιτήσεις ασύλου αντίστοιχα, θα αναγνωρίζονται ως ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ της χώρας της Πορτογαλίας. 

Παροτρύνουμε λοιπόν, τους θεσμούς και την Πολιτεία της Ελλάδας, αρχικά να πράξει το ίδιο, ή ακόμα, να κάνει και ένα βήμα παραπέρα. Ας αναγνωρίσει το ελληνικό κράτος το γεγονός ότι είμαστε μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδας, και ως ισότιμοι πολίτες, θα έπρεπε να έχουμε επιτέλους δικαίωμα στην ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, την υγεία και την περίθαλψη, όλοι μας, ανεξαιρέτως. Θα έπρεπε να έχουμε όλοι αυτό το δικαίωμα, τόσο οι μετανάστες και οι πρόσφυγες που εκκρεμούν οι αιτήσεις αδειών διαμονής ή ασύλου, όσο και οι παράτυποι μετανάστες, οι αόρατοι μετανάστες: οι γυναίκες χωρίς χαρτιά που εργάζονται εσωτερικές σε σπίτια, σε νοσοκομεία, οι εργάτες και οι εργάτριες, επίσης χωρίς χαρτιά, σε οικοδομές, εστίαση, χωράφια κ.α. 

Ζητάμε άμεσα το δικαίωμα στην προστασία, την υγεία και την περίθαλψη όλων των ανθρώπων.

Αθήνα, 01 Απριλίου 2020  

Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών

 

______________ IN ENGLISH  ____________________________

ANNOUNCEMENT of the GREEK FORUM OF MIGRANTS

 

Do it like Portugal

 

How do you choose who will live or die? At this time, when we all wear masks for our protection, it seems like many "masks" are falling. Being a migrant in Greece means not an equal citizen of the country. We, the migrants, do not have the right to live as Greek citizens live. We do not have the same rights, neither in health nor in welfare, nor in work, nor in education, nor in society and culture, nor in life, not even in death.

During the coronavirus pandemic, the government of Portugal has taken measures, with the spokeswoman of Internal Affairs Ministry, Claudia Veloso, announcing this: "People cannot be deprived of their basic right to health and welfare simply because their asylum procedure has not been completed. In these particular circumstances, the rights of refugees and migrants will be protected...". In a difficult time for humanity, even temporarily, migrants and refugees whose residency permits or asylum applications are pending respectively, both will be recognized as permanent residents of Portugal.

So we urge the institutions and the State of Greece to do the same, or even take it one step further. Let the Greek state acknowledge that we are permanent residents of Greece, and as equal citizens, we should finally have the right to protection, health and care, ALL of us, regardless. We should all have this right, both migrants and refugees who are pending applications for residence or asylum permits, as well as the irregular migrants, the invisible ones: undocumented women working indoors, in houses or hospitals, workers, also undocumented, in construction, catering services and restaurants, farming, etc.

We immediately demand the right to the protection, health and welfare of all people.

Athens, 01 April 2020  

The Greek Forum of Migrants