« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

Μαθήματα αυτοάμυνας για τα παιδιά του 12ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης μέσα από το πρόγραμμα BRIDGES της Αντιγόνης.

πίσω...

#antigone, #bridgeseu, #12epal, #codesign, #inclusivecommunities, #LocalMigrants, #migrationEU, #noHateSpeechΔευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 08:49


Μαθήματα αυτοάμυνας για τα παιδιά του 12ου ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης μέσα από το πρόγραμμα BRIDGES της Αντιγόνης.
Ο στόχος του έργου BRIDGES είναι η ενίσχυση του διαλόγου, της ένταξης και της συνοχής των τοπικών κοινοτήτων στις περιοχές όπου κατοικούν πληθυσμοί άλλων εθνικοτήτων, πρόσφυγες, μετανάστες, μέσω της συμμετοχικής οργάνωσης και διεξαγωγής πρακτικών όπως αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Στο έργο BRIDGES φτιάχνουμε γέφυρες επικοινωνίας και γκρεμίζουμε προκαταλήψεις, στιγματισμό και ρατσισμό.
Αποφασίζουμε, σχεδιάζουμε, προχωράμε Μαζί.
Γίνε κι εσύ μέρος της δράσης!!!