« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

NIEM - procurement for researchers

πίσω...

NIEMΠαρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 11:31


Since March 2017, ‘ANTIGONE - Information and Documentation Center on Racism, Ecology, Peace and Non Violence’ (ANTIGONE) is a partner of the European project “National Integration Evaluation Mechanism” (NIEM). NIEM is a six-year long transnational project which ends in September 2021, and aims to prepare key actors in the integration field in 15 EU Member States in order to better tackle current challenges and improve the integration outcomes of beneficiaries of international protection. Conflict situations tend to last longer and, currently, it takes on average 17 years before refugees fleeing war and conflict may have a chance to eventually return to their home country. Hence, the long-term integration of newly arrived beneficiaries of international protection is without alternative and presents an immediate challenge for European societies.

The Project Leader is the Foundation Institute of Public Affairs (IPA) (Poland) and the funding is from the European Union, Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF).
 

ANTIGONE is looking for two (2) Researchers to support the NIEM Research activities.

Responsibilities include but are not limited to the participation in:

 • Research activities (gathering & updating information, implementing & updating qualitative research and online surveys)
 • Drafting contacts with relevant stakeholders
 • Presenting research findings to high-level decision-makers, practitioners, media and the public
 • Ensuring the dissemination of research results
 • Preparation of reports based on the research findings

Required Qualifications

 • One person with BSc, MSc and preferable PhD degree in Social Science or at least 10 years of relevant professional experience.
 • One person with BSc, MSc and preferable PhD degree in Political Science or at least 10 years of relevant professional experience.
 • Proven oral and written skills in English (preferably Proficiency in English)

Desired Qualifications

 • Strong communicational skills
 • Capable of multi-tasking and well-organized
 • Effective skills in working with colleagues at all levels
 • Cultural sensitivity and demonstrated ability to work in changing environments
 • Proven oral and written skills in another European language

The original contracts will be for March-April 2020. The contracts might be renewed according to the projects specific needs.

All interested candidates should bring a cv and fill in an application in the offices of ANTIGONE, on the 6th floor of 29A Ptolemaion street, Thessaloniki, Greece till Friday 28th of February 2020.