« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Πράξης “Τα Πάντα RE

πίσω...

Τα‑Πάντα‑REΚυριακή 08 Δεκεμβρίου 2019 21:03


Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία”

στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης “Τα Πάντα RE”,

η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ

και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης),

 

ανακοινώνει τα αποτελέσματα της από 06/11/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

 

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης