« Απόκρυψη Αρχική Νέα Η ιστορία Οι συνεργάτες Δίκτυα Fundamental Rights Agency Εκδόσεις Ετικέτες Επικοινωνία

Δραστηριότητες

Προγράμματα Στρογγυλή Τράπεζα Εθελοντισμός

Βιβλιοθήκη

Υλικό τεκμηρίωσης από ΕΕ
και διεθνείς οργανισμούς
Έρευνες και μελέτες
ειδικά για την Ελλάδα
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις για
τη μετανάστευση και το άσυλο
Εξελίξεις σε θέματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Εκπαιδευτικό Υλικό

Σύνδεσμοι

Οργανισμοί Εταίροι

Μενού

grflagGR | ENenflag

«Εμψύχωση Ομάδων Βιωματικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

πίσω...

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 17:08


«Εμψύχωση Ομάδων Βιωματικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

 

 

Το “Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου”, το “Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων” και η μη κερδοσκοπική οργάνωση “ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” (ΑΝΤΙΓΟΝΗ) οργανώνουν επιμορφωτική εκδήλωση με τίτλο: «Εμψύχωση Ομάδων Βιωματικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία» που θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7 και 8 Δεκεμβρίου 2019, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στα Πορόϊα.

 

 

Η εμψύχωση των εκπαιδευομένων θα γίνει σύμφωνα με τις αρχές της Παρεμβαίνουσας μη Κατευθυντικότητας (NDI: Non-Directivite Intervenante -στα γαλλικά) με στόχο:

-Την εισαγωγή στην έννοια της εμψύχωσης ομάδων.

-Την  εμβάθυνση στις Παιδαγωγικές Αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

-Την κατανόηση του ρόλου της βιωματικής μάθησης στην αλλαγή στάσης σε θέματα αειφορίας.

-Την ανάδειξη κοινών μεθοδολογικών αρχών και εργαλείων στα σχέδια εργασίας μαθητικών ομάδων των καινοτόμων δράσεων.

-Την  διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

 

 

Η οργανωτική Ομάδα του προγράμματος αποτελείται από  έμπειρους και καταξιωμένους επιστήμονες του χώρου.

 

Οι ομάδα των Εμψυχωτών αποτελείται από τους :

Αλέκο Γεωργόπουλο, καθηγητή ΤΕΠΑΕ, Εμψυχωτή NDI.

Σλαυκίδη Γιώργο, Νηπιαγωγό, Med, Εμψυχωτή NDI, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου.

 

Ως Παρατηρητές θα παρευρίσκονται οι :

Κατερίνα Πετροπούλου, Med, Νηπιαγωγός.

Άρτεμις Καρμπά, Med, Νηπιαγωγός, Εμψυχώτρια NDI. 

 

 

Στο πρόγραμμα έχουν δηλώσει συμμετοχή :

-Εκπαιδευτικοί που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.

-Μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων ΚΠΕ (ΚΕΑ).

-Συντονίστριες/στές Εκπαίδευσης για την Αειφορία, Υπεύθυνες/οι ΣΔ, ΠΕ, ΑΥ, ΠΔ.

-Μέλη σχετικών ΜΚΟ και Συλλογικοτήτων από την μη Τυπική Εκπαίδευση.